Atvexa är en långsiktig ägare till verksamheter inom förskola och skola.
Vi brinner för att ge alla barn och elever möjlighet att utvecklas
i verksamheter som präglas av hög kvalitet och som erbjuder
olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt.

  • 143 Förskolor
  • 33 Skolor
  • 3 700 Medarbetare
  • 15 800 Barn och elever

Atvexas inspirationsdag 2021 - Skapa lärande för ALLA barn och elever

I april genomfördes Atvexas inspirationsdag, för första gången helt digitalt, med ca 250 deltagare. Tema för dagen var ”Skapa lärande för ALLA barn och elever” med fokus på verktyg och arbetssätt som gör att alla barn och elever inkluderas och får samma möjlighet till deltagande och lärande i våra verksamheter.

Fakta om friskolor 2021

Nästan 400 000 barn och elever går i en fristående förskola eller skola.
Nu finns ”Fakta om friskolor” uppdaterad för 2021 med uppgifter om skolor, barn, elever, medarbetare, nöjdhet, studieresultat och ekonomi.
Friskolornas riksförbund har sammanfattat statistiken.