Atvexa är en långsiktig ägare till verksamheter inom förskola och skola.
Vi brinner för att ge alla barn och elever möjlighet att utvecklas
i verksamheter som präglas av hög kvalitet och som erbjuder
olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt.

  • 153 Förskolor
  • 37 Skolor
  • 3 990 Medarbetare
  • 17 100 Barn och elever

Atvexas Kvalitetsutmärkelse – Barnkonventionen på Strandrågens förskola

“Vad tror ni skulle hända om barnen var pedagoger och pedagogerna var barn en dag?”
Den frågan ställde sig barnen och pedagogerna i gruppen Nyckelpigorna på förskolan Strandrågen i Hässelby, väster om Stockholm.

Genom Nyckelpigornas projekt gjordes barnen medvetna om sina egna och alla barns rättigheter på ett lekfullt sätt. Utgångspunkten är barnkonventionen i kombination med läroplanens demokratiska uppdrag om barnens rätt att lära sig om sina rättigheter. Projektet berör också flera av FN:s globala mål.

Gruppen Nyckelpigorna på förskolan Strandrågen tilldelades under verksamhetsåret 2020/2021 Atvexas kvalitetsutmärkelse – Ett gott exempel.

Metapontums lärare Inga Blomqvist får pris av Kungliga Vetenskapsakademien

Metapontums kemi- och biologilärare Inga Blomqvist tilldelas i år Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne. Beslutet fattas av Kungliga Vetenskapsakademien, som bland annat utser Nobelpristagarna i kemi och fysik.

Inga får priset i kemi ”för hennes förmåga att väcka intresse, göra det svåra enkelt, och koppla kemi till ett större sammanhang. Genom sina interaktiva undervisningsmetoder och sätt att locka till spontan fördjupning, har Inga gjort kemi till en naturlig utgångspunkt för elevernas förståelse och granskning av omvärlden.”

Stort grattis Inga och Metapontum!