Atvexa är en långsiktig ägare till verksamheter inom förskola och skola.
Vi brinner för att ge alla barn och elever möjlighet att utvecklas
i verksamheter som präglas av hög kvalitet och som erbjuder
olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt.

  • 146 Förskolor
  • 34 Skolor
  • 3 790 Medarbetare
  • 16 100 Barn och elever

Atvexagruppen strävar alltid efter behörig personal

Friskolornas riksförbund har intervjuat en av våra rektorer, Zandra Jakobsson, om hur hon tänker kring anställning av behöriga respektive obehöriga lärare. I Atvexagruppen strävar vi alltid efter att ha personal med rätt behörighet och legitimation i våra skolor och förskolor, vårt mål är att nå 100-procentig behörighet.

Ökad trygghet och minskad mobbing

Per Marteus, skolchef och tidigare rektor för Byängsskolan har intervjuats om Olweusmetoden som under många år använts på Byängsskolan i Täby. Målet är att öka tryggheten och minska mobbing. En del av lösningen är att alla vet vad som gäller och ribban för stök ligger lågt.