Atvexa äger och förvärvar verksamheter inom förskola och skola. Vi brinner för att säkerställa att det finns fina verksamheter med hög kvalitet där alla barn och elever får möjlighet att utvecklas.

  • 126 Förskolor
  • 26 Skolor
  • 3100 Medarbetare
  • 13100 Barn och elever

Information rörande Coronavirus och Covid-19

I enlighet med myndigheternas direktiv är våra förskolor i Norge och Tyskland endast öppna för barn vars vårdnadshavare behöver fortsätta arbete i samhällskritiska yrken.

Coronavirusets påverkan på Atvexas verksamhet

Samtliga Atvexas förskolor i Norge och Tyskland har stängts efter nationella och regionala beslut. Barnpeng kommer att betalas ut som vanligt under denna period.