Atvexa är en långsiktig ägare till verksamheter inom förskola och skola.
Vi brinner för att ge alla barn och elever möjlighet att utvecklas
i verksamheter som präglas av hög kvalitet och som erbjuder
olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt.

  • 131 Förskolor
  • 29 Skolor
  • 3 300 Medarbetare
  • 14 300 Barn och elever

Uppdatering avseende Coronavirus och Covid-19

Under slutet av april och början av maj månad har våra förskolor i Norge och Tyskland öppnats upp, allt i enlighet med de lokala myndigheternas direktiv. I Norge är förskolorna nu helt öppna medan Tyskland öppnar successivt och planerar att vara fullt öppnade i början av juli.

Öppen statistik är viktig för skolans kvalitetsutveckling

För oss i Atvexagruppen är transparens mycket viktigt och just öppenhet är en av våra grundläggande värderingar. Skolverkets beslut om att upphöra med publicering av bland annat statistik på skolnivå innebär att det blir omöjligt att få information om enskilda skolors resultat för läsåret 2019/2020. Därför har vi inom Atvexagruppen beslutat oss för att publicera våra skolors statistik på respektive skolas hemsida.