Här finns information om Atvexas största aktieägares ägande och aktieägarstrukturen i Atvexa.

Aktiekapital, % Rösträtt,
%
A-aktier B-aktier Totalt antal aktier
Alteria Holding AB genom Peter Weiderman 30,62% 46,66% 3 241 496 477 035 3 718 531
Svenska Rehabiliteringssjukhus Aktiebolag, genom Lars Brune 29,50% 46,47% 3 241 496 341 035 3 582 531
Humle Småbolagsfond 4,94% 0,85% 0 600 000 600 000
Sara Karlin 4,77% 0,82% 0 579 431 579 431
Övriga 30,16% 5,20% 0 3 662 805 3 662 805
Totalt 100,00% 100,00% 6 482 992 5 660 306 12 143 298

Uppdaterad: 2020-12-31

Prenumerera