Här finns information om Atvexas största aktieägares ägande och aktieägarstrukturen i Atvexa.

Aktiekapital, % Rösträtt,
%
A-aktier B-aktier Totalt antal aktier
DeMina Skolintressenter AB 99,00% 99,83% 6 482 992 5 538 994 12 021 986
Övriga 1,00% 0,17% 0 121 312 121 312
Totalt 100,00% 100,00% 6 482 992 5 660 306 12 143 298

Uppdaterad: 2022-10-07