Här finns information om Atvexas största aktieägares ägande och aktieägarstrukturen i Atvexa.

Aktiekapital, % Rösträtt,
%
A-aktier B-aktier Totalt antal aktier
Alteria Holding AB genom Peter Weiderman 32,46% 46,98% 3 241 496 700 000 3 941 496
Svenska Rehabiliteringssjukhus Aktiebolag, genom Lars Brune 31,34% 46,79% 3 241 496 564 000 3 805 496
Sara Karlin 6,61% 1,14% 0 802 396 802 396
Humle Småbolagsfond 4,94% 0,85% 0 600 000 600 000
Övriga 24,65% 4,25% 0 2 993 910 2 993 910
Totalt 100,00% 100,00% 6 482 992 5 660 306 12 143 298

Uppdaterad: 2020-08-26

Prenumerera