Här finns information om Atvexas aktie.

Aktieinformation

Aktiekapital 602 651,78
Antal Aktier 12 143 298 aktier
(6 482 992 A-aktier, 5 660 306 B-aktier)
ISIN-kod SE0010599704
Kortnamn ATVEXA B
Aktiens valuta SEK
Aktiens kvotvärde 0,0496