Här finns information om Atvexas aktie.

Aktieinformation

Aktiekapital 602 651,78
Antal Aktier 12 143 298 aktier
(6 482 992 A-aktier, 5 660 306 B-aktier)
ISIN-kod SE0010599704
Kortnamn ATVEXA B
Aktiens valuta SEK
Aktiens kvotvärde 0,0496

Certified adviser

Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market ska ha tecknat ett avtal med en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Erik Penser Bank är utsedd till Certified Adviser åt Atvexa. Erik Penser Bank äger inte några aktier i Bolaget.

Erik Penser Bank AB (publ)

Besöks- och postadress:
Apelbergsgatan 27
103 91 Stockholm
E-post: certifiedadviser@penser.se
Telefon: +46 8 463 80 00