Atvexa ABs (publ) styrelseledamot Angelica Hedin har begärt utträde ur styrelsen som en följd av att hon accepterat ett erbjudande om att anställas som kvalitetsdirektör i Atvexa, medlem i koncernledningen och styrelseledamot i ett antal dotterbolag. Hon lämnar rollen som styrelseledamot i Atvexa AB per den 30 september 2019 och tillträder samma dag sin nya tjänst

”Vi är väldigt glada över att Angelica väljer att fullt ut arbeta för Atvexa. Angelica har lång erfarenhet av utvecklings- och ledningsarbete inom skolområdet, inklusive genomgången rektorsutbildning, samt stora kunskaper inom digitalisering. Hon har en ytterst relevant bakgrund för oss och känner redan Atvexa väl efter åren i styrelsen.” kommenterar Katarina Sjögren, vd för Atvexa.

”Jag har under min tid som styrelseledamot lärt känna Atvexa i grunden och ser mycket fram emot att på heltid bidra till att stötta alla fantastiska verksamheters utveckling”, kommenterar Angelica Hedin.

För mer information, vänligen kontakta

Katarina Sjögren, Verkställande direktör
Telefon: +46 704 00 32 70
E-post: katarina.sjogren@atvexa.se

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

Sara Karlin, Styrelseordförande
Telefon: +46 765 26 02 59
E-post: sara.karlin@atvexa.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 11.00 CEST.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se 

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

Om Atvexa
Atvexa är ett ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom förskola och skola. Vi är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige, har en stark position på förskolemarknaden i Norge och bedriver en mindre förskoleverksamhet i Tyskland. Vi drivs av en stark övertygelse om att vår värdegrund; olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet är viktiga för att skapa de bästa förutsättningar för barn och unga att utvecklas och att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig tillväxt med lönsamhet och kvalitet sedan starten 2009. Verksamheten bedrivs i Mälardalen, västra Götaland, Skåne, östra Norge och norra Tyskland. Atvexa äger 18 självständiga varumärken som har starka positioner på sina respektive lokala marknader. I verksamheterna ingår totalt 113 förskolor, 21 skolor och en särskola och cirka 2 800 medarbetare och 12 300 barn och elever.