Atvexa AB:s årsstämma för räkenskapsåret 1 september – 31 augusti 2018/2019 hölls den 16 januari 2020, kl 15:00 på Svärdvägen 21 i Danderyd. Nedan återfinns dokumentation inför och från stämman.