Atvexa håller sin årsstämma den 14 januari 2021 i Danderyd.

Aktieägarna i Atvexa uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till valberedning@atvexa.se
För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ska förslag lämnas in senast fredagen den 13 november 2020. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos bolagets styrelse. Detta kan göras genom att skicka e-post till arsstamma@atvexa.se
En begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på årsstämman ska ha inkommit senast den 3 december 2020 för att kunna tas in i kallelsen.