Atvexa AB (publ) (”Atvexa”) har som tidigare kommunicerats ansökt om avnotering av Atvexas B-aktie från Nasdaq Stockholm med anledning av att DeMina Skolintressenter AB innehar över 90 procent av aktierna och rösterna i Atvexa samt har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Atvexa.

Nasdaq Stockholm har den 26 augusti godkänt Atvexas ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel med Atvexas B-aktie på Nasdaq Stockholm ska vara den 9 september 2022.