Atvexa AB (”Atvexa”) har idag publicerat sin årsredovisning för 2019/2020 på bolagets hemsida:
https://atvexa.com/sv/rapporter/

Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska och kan också beställas på e-mail via veronica.hallengren@atvexa.se

För mer information, vänligen kontakta:

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör

Telefon: +46 760 95 35 83

E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2020 kl. 10.00 CET.

Om Atvexa AB (publ)

Atvexa är en långsiktig ägare till verksamheter inom förskola och skola. Vi är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige, har en stark position på förskolemarknaden i Norge och driver en mindre förskoleverksamhet i Tyskland. Vi drivs av en stark övertygelse om att vår värdegrund; olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet är viktig för att skapa de bästa förutsättningar för barn och unga att utvecklas och att det ska finnas förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig tillväxt med lönsamhet och kvalitet sedan starten 2009. Verksamheten bedrivs i Mälardalen, Västra Götaland, södra Sverige, södra och östra Norge samt norra Tyskland. Atvexa äger 19 självständiga dotterbolag som har starka positioner på sina respektive lokala marknader. I verksamheterna ingår totalt 131 förskolor, 29 skolor och en särskola och cirka 3 300 medarbetare och 14 400 barn och elever.

Atvexa AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.
Telefon: +46 8 463 83 00. E‑post: certifiedadviser@penser.se