Atvexa AB har idag publicerat sin årsredovisning för 2020/2021 på bolagets hemsida:
https://atvexa.com/sv/rapporter/

“För att summera vårt verksamhetsår kan vi konstatera att vi haft en mycket bra verksamhet med hög kvalitet. 92 procent av vårdnadshavarna i våra förskolor är nöjda och vill rekommendera sin förskola. I våra skolor har 100% av våra elever nått behörighet till gymnasiet. Vi har även uppfyllt våra finansiella mål, en tillväxt på 15 procent och en justerad rörelsemarginal på 5 procent. Under året har vi fortsatt visat att vi växer med god kvalitet och stabil ekonomi”, skriver Katarina Sjögren, VD.

Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska och kan också beställas per e-post via veronica.hallengren@atvexa.se