Resterande 62% av Byängsskolans ägarandelar ansluts till Atvexagruppen.