Samtliga Atvexas förskolor i Norge och Tyskland har stängts efter nationella och regionala beslut. Barnpeng kommer att betalas ut som vanligt under denna period. I Sverige, som är Atvexas stora marknad är samtliga verksamheter öppna och verksamheterna bedrivs i princip som vanligt.

-Situationen kan komma att ändras snabbt och vi följer utvecklingen noga, säger Katarina Sjögren, VD för Atvexa.  -Vi har en aktiv krisorganisation uppe som stöttar våra olika verksamheter i de frågeställningar de ställs inför. I det dagliga arbetet på våra förskolor och skolor är det respektive verksamhet som hanterar information, riktlinjer och kommunikation. Alla verksamheter har en god beredskap och utifrån denna hanteras uppdaterade rekommendationer samt löpande information till barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare. Vi känner ett stort ansvar för att skydda våra medarbetare, barn och elevers hälsa och följer därför myndigheternas råd och rekommendationer. Vi gör allt för att bidra till att minska smittspridningen samtidigt som vi också vill mana till en lugn och sansad hantering.

Atvexa bedriver 20 förskolor i Norge med cirka 1100 barn som omfattas av den norska regeringens beslut att stänga förskolor och skolor. Beslutet gäller från klockan 18:00 den 12 mars till och med torsdag den 26 mars. Stängningen kan förlängas om den norska regeringen bedömer att behov finns.

Flera av Atvexas förskolor i Norge kommer dock att hållas öppna för barn till föräldrar med samhällsviktiga uppdrag som hälso-och sjukvårdspersonal, polis mm. Barnpengen i Norge kommer att betalas ut under den beslutade stängningsperioden.

Atvexa driver 3 förskolor i Tyskland med cirka 280 barn i Hamburgområdet. Delstaten har beslutat att stänga förskolor från 16 mars till och med 18 april. Samtliga förskolor ska under hela stängningsperioden ge viss tillgänglighet till föräldrar som arbetar inom samhällskritisk verksamhet. Ersättningen från respektive delstat/stad ska enligt uppgift vara oförändrad under stängningsperioden.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Katarina Sjögren, Verkställande direktör

Telefon: +46 704 00 32 70

E-post: katarina.sjogren@atvexa.se

 

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör

Telefon: +46 760 95 35 83

E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

 

Katarina Hedberg, Kommunikationsdirektör

Telefon: +46 738 15 06 09

E-post: katarina.hedberg@atvexa.se