Nästan 400 000 barn och elever går i en fristående förskola eller skola.
Nu finns ”Fakta om friskolor” uppdaterad för 2021 med uppgifter om skolor, barn, elever, medarbetare, nöjdhet, studieresultat och ekonomi.
Friskolornas riksförbund har sammanfattat statistiken som hittas via länken nedan.