Under årets inspirationsdag presenterades Atvexas kvalitetsutmärkelse – goda exempel för första gången. Många verksamhetsutvecklande projekt nominerades och alla nominerade bjöds sedan in till en inspirerande föreläsning av James Nottingham som talade om hur vi tillsammans kan arbeta för progression och uppmuntra lärande för alla barn och elever.

Föreläsningen var en riktigt inspirationsinjektion och fick avsluta terminens många inspirationsforum och nätverksträffar inom Atvexagruppen.