I enlighet med myndigheternas direktiv är våra förskolor i Norge och Tyskland endast öppna för barn vars vårdnadshavare behöver fortsätta arbete i samhällskritiska yrken.

I Sverige följer vi noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. I det dagliga arbetet på våra förskolor och skolor är det respektive verksamhet som hanterar information, riktlinjer och kommunikation. Alla verksamheter har en god beredskap och utifrån denna hanteras uppdaterade rekommendationer samt löpande information till barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare.