Den 11 juli 2022 offentliggjorde Peter Weiderman, Lars Brune, Sara Karlin och Katarina Sjögren (tillsammans ”Budgivargruppen”), genom DeMina Skolintressenter AB (”DeMina”), ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Atvexa AB (publ) (”Atvexa”) att överlåta samtliga sina aktier i Atvexa till DeMina för ett vederlag om 88 kronor per B-aktie (”Erbjudandet”).

Med anledning av att DeMina den 11 augusti 2022 offentliggjort att Erbjudandet fullföljs har Budgivargruppen tillskjutit samtliga sina aktier i Atvexa till DeMina i utbyte mot ägande i DeMina. För Sara Karlin, Peter Weiderman och Lars Brune, styrelseordförande och styrelseledamöter i Atvexa, föranleder tillskjutandet sedvanlig insynsrapportering till Finansinspektionen, varvid de tillskjutna aktierna rapporteras till priset i Erbjudandet trots att något kontant vederlag inte utgått med anledning av transaktionerna.

För mer information vänligen kontakta:

Johan Kyllerman, Verkställande direktör
Telefon: +46 707 81 10 10
E-post: johan.kyllerman@atvexa.se

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

Om Atvexa AB (publ)
Atvexa är en långsiktig ägare till verksamheter inom förskola och skola. Vi är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige, har en stark position på förskolemarknaden i Norge och bedriver en mindre förskoleverksamhet i Tyskland. Vi drivs av en stark övertygelse om att vår värdegrund; olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet är viktig för att skapa de bästa förutsättningar för barn och unga att utvecklas och att det ska finnas förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig tillväxt med lönsamhet och kvalitet
sedan starten 2009. Verksamheten bedrivs i Mälardalen, Västra Götaland och södra Sverige, stora delar
av Norge samt norra Tyskland. Atvexa äger 20 självständiga dotterbolag som har starka positioner på
sina respektive lokala marknader. I verksamheterna ingår totalt 153 förskolor, 37 skolor, en särskola
och cirka 3 990 medarbetare och 17 100 barn och elever.

Atvexa AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.