Atvexa AB (publ) (”Atvexa”) höll under torsdagen den 18 juli 2019 en extra bolagsstämma där följande huvudsakliga beslut fattades. Fullständigt protokoll finns tillgängligt på Atvexas hemsida (www.atvexa.com).

Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av ny styrelseledamot
Beslöts att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter. Beslöts därefter om nyval av Gunilla Öhman som styrelseledamot.

Gunilla Öhman är född 1959 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan. Gunilla har tidigare bland annat arbetat på SEB och Riksbanken som kommunikationsdirektör och suttit i styrelserna för flera bolag såsom Oatly, Proffice, SJ, AMF Fonder, Hoist Finance och HMS Industrial Networks. Gunilla arbetar som konsult inom ledarskap, kommunikation och IR, samt sitter i styrelsen för Oasmia Pharmaceutical AB (publ). För ytterligare information om Gunilla Öhman hänvisas till Atvexas hemsida (www.atvexa.com).

Fastställande av arvode till styrelse
Beslöts att styrelsearvode ska utgå till Gunilla Öhman för tiden intill slutet av nästa årsstämma med ett belopp motsvarande 150 000 kronor på årsbasis. Vid beräkningen av Gunilla Öhmans arvode ska således dagen för hennes tillträde beaktas.

Noterades att arvode till styrelsen i övrigt ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 17 januari 2019, innebärande ett arvode om 61 500 kronor per styrelseledamot, samt ett ytterligare arvode om 61 500 kronor till styrelsens ordförande och de ledamöter som deltar i utskottsarbete.

______________________ 

För mer information, vänligen kontakta: 

Katarina Sjögren, Verkställande direktör
Telefon: +46 704 00 32 70
E-post: katarina.sjogren@atvexa.se

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

Sara Karlin, Styrelseordförande
Telefon: +46 765 26 02 59
E-post: sara.karlin@atvexa.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019, klockan 14.00 (CEST).

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se 

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

Om Atvexa
Atvexa är ett ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom förskola och skola. Vi är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige, har en stark position på förskolemarknaden i Norge och bedriver en mindre förskoleverksamhet i Tyskland. Vi drivs av en stark övertygelse om att vår värdegrund; olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet är viktiga för att skapa de bästa förutsättningar för barn och unga att utvecklas och att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig tillväxt med lönsamhet och kvalitet sedan starten 2009. Verksamheten bedrivs i Mälardalen, västra Götaland, Skåne, östra Norge och norra Tyskland. Atvexa äger 18 självständiga varumärken som har starka positioner på sina respektive lokala marknader. I verksamheterna ingår totalt 113 förskolor, 21 skolor och en särskola och cirka 2 800 medarbetare och 12 300 barn och elever.