ATVEXA AB (publ)
Brovägen 9
182 76 STOCKSUND

Telefon: 073-301 96 66

info@atvexa.se

Katarina Sjögren
VD
Veronica Hallengren
Ekonomi- och finansdirektör
Anna-Karin Olsson
Ledarskaps- och utvecklingsdirektör samt Styrelserepresentant i Atvexas dotterbolag
Katarina Hedberg
Kommunikationsdirektör för Atvexa samt Styrelserepresentant i Atvexas dotterbolag
Angelica Hedin
Kvalitetsdirektör för Atvexa samt Styrelserepresentant i Atvexas dotterbolag