ATVEXA AB (publ)
Brovägen 9
182 76 STOCKSUND

Telefon: 073-301 96 66

info@atvexa.se

Johan Kyllerman
Verkställande direktör
Kajsa Tirén
Kommunikationsdirektör
070-775 62 44
Angelica Hedin
Kvalitetsdirektör
Anna-Karin Olsson
Ledarskaps- och utvecklingsdirektör
Veronica Hallengren
Ekonomi- och finansdirektör
Per Söderberg
Koncernredovisningsekonom
Cecilia Andersson
Controller