Tidigare kommunicerad kvittningsemission till säljarna av ULNA AS (”ULNA”) i samband med förvärvet av ULNA är nu registrerad hos Bolagsverket.

Kvittningsemissionen har genomförts genom en nyemission av 446 960 B-aktier till teckningskursen 55,9 SEK per aktie, vilka utgör del av finansieringen av förvärvet av ULNA.

Det totala antalet aktier i bolaget efter registreringen hos Bolagsverket uppgår till 11 321 848 aktier. Genom emissionen har aktiekapitalet i bolaget ökat till 561 884,57 SEK.

För ytterligare detaljer om förvärvet av ULNA hänvisas till pressmeddelanden daterade 2018-12-21, 2019-01-11 och 2019-02-08.

För mer information, vänligen kontakta:

Katarina Sjögren, Verkställande direktör
Telefon: +46 704 00 32 70
E-post: katarina.sjogren@atvexa.se

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

Sara Karlin, Styrelseordförande
Telefon: +46 765 26 02 59
E-post: sara.karlin@atvexa.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019, klockan 10.00 (CET).

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

Om Atvexa
Atvexa är ett ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom förskola och skola. Vi är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige, har en starkt position på förskolemarknaden i Norge och bedriver en mindre förskoleverksamhet i Tyskland. Vi drivs av en stark övertygelse om att vår värdegrund; olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet är viktiga för att skapa de bästa förutsättningar för barn och unga att utvecklas och att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig tillväxt med lönsamhet och kvalitet sedan starten 2009. Verksamheten bedrivs i Mälardalen, västra Götaland, Skåne, östra Norge och norra Tyskland. Atvexa äger 18 självständiga varumärken som har starka positioner på sina respektive lokala marknader. I verksamheterna ingår totalt 113 förskolor, 21 skolor och en särskola och cirka 2 800 medarbetare och 12 300 barn och elever.