Laila Haugen
Laila Haugen
Verkställande direktör för Ulna Norge. Ledande befattningshavare sedan 2019
Läs mer
Laila Haugen
Laila Haugen
Verkställande direktör för Ulna Norge. Ledande befattningshavare sedan 2019

Född: 1973

Utbildning: Barnehagelärarutbildning på Högskolan i Oslo, Administration, ekonomi och ledarskap på Högskolan i Rena, Solstrand AFF på Handelshögskolan i Bergen, samt ett flertal kurser i ledarskap och styrelsearbete.

Övriga pågående uppdrag: Projektmedlem i Utdanningsdirektoratets projekt för kvalitetsstandard för hela barnehagesektorn i Norge, ledamot i partnerådet i Vif Elit

Tidigare befattningar: Personal- och barnehagechef Ulna, Fagkonsulent 0-18 år i Oslo kommun, enhetsledare i Oslo kommun samt olika styrelseuppdrag.

Johan Kyllerman
Johan Kyllerman
Verkställande direktör för Atvexa. Ledande befattningshavare sedan 2022
Läs mer
Johan Kyllerman
Johan Kyllerman
Verkställande direktör för Atvexa. Ledande befattningshavare sedan 2022

Född: 1972

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Chalmers Tekniska Högskola. Ledarskapsutbildning, Harvard Business School.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot Docteum AB (Mobila Doktorn), Styrelseledamot Stålpannan AB.

Tidigare befattningar: VD/Koncernchef Academic Work X (AWX) AB, VD Procure It Right (PIR) AB, VD Datametrix BPO AB.

Veronica Hallengren
Veronica Hallengren
Ekonomi- och finansdirektör för Atvexa. Ledande befattningshavare sedan 2017
Läs mer
Veronica Hallengren
Veronica Hallengren
Ekonomi- och finansdirektör för Atvexa. Ledande befattningshavare sedan 2017

Född: 1980

Utbildning: Ekonomiprogrammet (kandidatexamen), Högskolan i Gävle, Mäklarprogrammet, Högskolan i Gävle.

Övriga pågående uppdrag: Inget.

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i Competens Utbildning Sverige AB, Competens Svetsutbildning Sverige AB, Competens Holding AB och Competens Arbetsmarknad Sverige AB samt ekonomichef för Competensgruppen, business controller för Iris Sverige AB och koncerncontroller för Miroi AB.

Angelica Hedin
Angelica Hedin
Kvalitetsdirektör för Atvexa samt Styrelserepresentant i Atvexas dotterbolag. Ledande befattningshavare sedan 2019
Läs mer
Angelica Hedin
Angelica Hedin
Kvalitetsdirektör för Atvexa samt Styrelserepresentant i Atvexas dotterbolag. Ledande befattningshavare sedan 2019

Angelica Hedin var styrelseledamot i Atvexa under perioden från och med den 5 maj 2017 till och med den 26 september 2019.

Född: 1970

Utbildning: Idrottslärarexamen (Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm), Rektorsexamen (Uppsala Universitet), Rektorslyftet (Uppsala Universitet), certifierad utbildare inom Visible Learning, personlig tränare. Flertalet kurser inom ledarskap och digitalisering

Övriga pågående uppdrag: Inget

Tidigare befattningar: Affärsområdeschef Skola i Caperio AB, Sverigechef Bonnier Education, Styrelseledamot i Atvexa AB (2017-2019), Styrelseledamot i Läromedelsföretagen (2016-2019)

Anna-Karin Olsson
Anna-Karin Olsson
Ledarskaps- och utvecklingsdirektör samt Styrelserepresentant i Atvexas dotterbolag. Ledande befattningshavare sedan 2017
Läs mer
Anna-Karin Olsson
Anna-Karin Olsson
Ledarskaps- och utvecklingsdirektör samt Styrelserepresentant i Atvexas dotterbolag. Ledande befattningshavare sedan 2017

Född: 1973

Utbildning: Systemadministration och kommunikation, Högskolan i Jönköping, Pedagogik och metodik (Idrott och Hälsa), Linnéuniversitetet, UGL (Utveckling av grupp och ledare), Gällöfsta Ledarskap, VUL (verksamhetsutvecklande ledarskap), IHM Business School samt Professionellt styrelsearbete (Michaël Berglund Board Value).

Övriga pågående uppdrag: VD Atvexa Fastigheter, Styrelseledamot i Boo KFUM – badmintonsektion.

Tidigare befattningar: Verksamhetschef och adjungerad styrelseledamot i Stockholms Handbollförbund, Styrelseledamot i Stockholms Handbollförbund, Regionchef och medlem i ledningsgruppen Hemfrid AB samt Senior Advisor i Skura AB.

Kajsa Tirén
Kajsa Tirén
Kommunikationsdirektör. Ledande befattningshavare sedan 2022.
Läs mer
Kajsa Tirén
Kajsa Tirén
Kommunikationsdirektör. Ledande befattningshavare sedan 2022.

Född: 1972

Utbildning: Förvaltningslinjen med inriktning internationell politik Uppsala Universitet, Vallentuna kommuns ledarutvecklingsprogram för chefer, Förändringsledning och förändringskommunikation Sveriges Kommunikatörer, Retorik RMI Berghs, Kriskommunikation MSB

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot Vallentuna Rotaryklubb, ledamot i ungdomskommittén Vallentuna Össeby OL

Tidigare befattningar: Press- och opinionschef på AcadeMedia, opinionsstrateg Lärarförbundet, seniorkonsult Nowa kommunikation, kommunikationschef Skolinspektionen (interimuppdrag), kommunikationschef Vallentuna kommun, kommunikationsstrateg SKR, pressekreterare regeringskansliet

Manuela Drews
Manuela Drews
Verkställande direktör för Atvexa Tyskland. Ledande befattningshavare sedan 2020
Läs mer
Manuela Drews
Manuela Drews
Verkställande direktör för Atvexa Tyskland. Ledande befattningshavare sedan 2020

Född: 1978

Utbildning: Doktorsexamen (Dr. rer. pol.) i ekonomi, Centre for Sustainability Management, Leuphana University Lüneburg (Tyskland), Utbildning i företagsekonomi, University of Bayreuth, Tyskland och University of Oporto, Portugal.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör och ägare av pro.mara consulting GmbH, verkställande direktör och ägare i Initiative für frühe Bildung gGmbH.

Tidigare befattningar: VD pro.mara consulting GmbH, VD Initiative für frühe Bildung gGmbH, talesperson för Alumni Association of Konrad Adenauer Foundation i Hamburg, talesperson för North German womens’ network of Konrad Adenauer Foundation, föreläsare vid Hamburg School for Business Administration