Katarina Sjögren
Katarina Sjögren
Verkställande direktör för Atvexa. Ledande befattningshavare sedan 2012
Läs mer
Katarina Sjögren
Katarina Sjögren
Verkställande direktör för Atvexa. Ledande befattningshavare sedan 2012

Född: 1968

Utbildning: Ekonomilinjen (med inriktning ekonomisk analys), Lunds Universitet och ledarskapsutbildningar (Utveckling av Grupp och Ledare samt Managementutbildning, Novare).

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Adisi Consulting AB.

Tidigare befattningar: Vice VD/ekonomi- och finansdirektör i Bolaget.

Innehav i Bolaget: 420 696 B-aktier. Deltagande i aktiesparprogrammet 760 B-aktier.

Veronica Hallengren
Veronica Hallengren
Ekonomi- och finansdirektör för Atvexa. Ledande befattningshavare sedan 2017
Läs mer
Veronica Hallengren
Veronica Hallengren
Ekonomi- och finansdirektör för Atvexa. Ledande befattningshavare sedan 2017

Född: 1980

Utbildning: Ekonomiprogrammet (kandidatexamen), Högskolan i Gävle, Mäklarprogrammet, Högskolan i Gävle.

Övriga pågående uppdrag: Inget.

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i Competens Utbildning Sverige AB, Competens Svetsutbildning Sverige AB, Competens Holding AB och Competens Arbetsmarknad Sverige AB samt ekonomichef för Competensgruppen, business controller för Iris Sverige AB och koncerncontroller för Miroi AB.

Innehav i Bolaget: 1360 B-aktier. Deltagande i aktiesparprogrammet 760 B-aktier.

Katarina Hedberg
Katarina Hedberg
Kommunikationsdirektör för Atvexa samt Styrelserepresentant i Atvexas dotterbolag. Ledande befattningshavare sedan 2018
Läs mer
Katarina Hedberg
Katarina Hedberg
Kommunikationsdirektör för Atvexa samt Styrelserepresentant i Atvexas dotterbolag. Ledande befattningshavare sedan 2018

Född: 1976

Utbildning: Civilingenjör industriell ekonomi (Kungliga Tekniska Högskolan), Professionellt styrelsearbete (Michaël Berglund Board Value), Det Personliga Uttrycket (Ledarstudion), Chef för chefer (Chefshuset) samt ledarskapsutbildningar inom Scouternas folkhögskola.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Scouternas utbildningsbolag AB.

Tidigare befattningar: Generalsekreterare för Scouterna i Sverige och adjungerad till Scouternas styrelse, Styrelseordförande i Scouternas folkhögskola. Verkställande ledamot i Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap samt Styrelseledamot i Stiftelsen Sveriges Nationaldag.

Innehav i Bolaget: 1 080 B-aktier. Deltagande i aktiesparprogrammet 760 B-aktier.

Angelica Hedin
Angelica Hedin
Kvalitetsdirektör för Atvexa samt Styrelserepresentant i Atvexas dotterbolag. Ledande befattningshavare sedan 2019
Läs mer
Angelica Hedin
Angelica Hedin
Kvalitetsdirektör för Atvexa samt Styrelserepresentant i Atvexas dotterbolag. Ledande befattningshavare sedan 2019

Angelica Hedin var styrelseledamot i Atvexa under perioden från och med den 5 maj 2017 till och med den 26 september 2019.

Född: 1970

Utbildning: Idrottslärarexamen (Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm), Rektorsexamen (Uppsala Universitet), Rektorslyftet (Uppsala Universitet), certifierad utbildare inom Visible Learning, personlig tränare. Flertalet kurser inom ledarskap och digitalisering

Övriga pågående uppdrag: Inget

Tidigare befattningar: Affärsområdeschef Skola i Caperio AB, Sverigechef Bonnier Education, Styrelseledamot i Atvexa AB (2017-2019), Styrelseledamot i Läromedelsföretagen (2016-2019)

Innehav i Bolaget: 1 080 B-aktier. Deltagande i aktiesparprogrammet 760 B-aktier.

Claudia Lindström
Claudia Lindström
Affärsutvecklingsdirektör för Atvexa samt styrelserepresentant i Atvexas dotterbolag. Ledande befattningshavare sedan 2020
Läs mer
Claudia Lindström
Claudia Lindström
Affärsutvecklingsdirektör för Atvexa samt styrelserepresentant i Atvexas dotterbolag. Ledande befattningshavare sedan 2020

Född: 1966

Utbildning: Civilekonom, ekonomiska kalkyler och beslutsmodeller (Stockholms universitet), diplomerad personalvetare (Företagsekonomiska Institutet), certifierad handledare Blanchard Situationsanpassat ledarskap II.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Tamila AB.

Tidigare befattningar: Interimsuppdrag som affärschef i Nova Software AB, senior managementkonsult Tamila AB, verkställande direktör och styrelseledamot i Humagic Group AB.

Innehav i Bolaget: 760 B-aktier. Deltagande i aktiesparprogrammet 760 B-aktier.

Anna-Karin Olsson
Anna-Karin Olsson
Ledarskaps- och utvecklingsdirektör samt Styrelserepresentant i Atvexas dotterbolag. Ledande befattningshavare sedan 2017
Läs mer
Anna-Karin Olsson
Anna-Karin Olsson
Ledarskaps- och utvecklingsdirektör samt Styrelserepresentant i Atvexas dotterbolag. Ledande befattningshavare sedan 2017

Född: 1973

Utbildning: Systemadministration och kommunikation, Högskolan i Jönköping, Pedagogik och metodik (Idrott och Hälsa), Linnéuniversitetet, UGL (Utveckling av grupp och ledare), Gällöfsta Ledarskap, VUL (verksamhetsutvecklande ledarskap), IHM Business School samt Professionellt styrelsearbete (Michaël Berglund Board Value).

Övriga pågående uppdrag: VD Atvexa Fastigheter, Styrelseledamot i Boo KFUM – badmintonsektion.

Tidigare befattningar: Verksamhetschef och adjungerad styrelseledamot i Stockholms Handbollförbund, Styrelseledamot i Stockholms Handbollförbund, Regionchef och medlem i ledningsgruppen Hemfrid AB samt Senior Advisor i Skura AB.

Innehav i Bolaget: 1 680 B-aktier. Deltagande i aktiesparprogrammet 760 B-aktier.

Manuela Drews
Manuela Drews
Verkställande direktör för Atvexa Tyskland. Ledande befattningshavare sedan 2020
Läs mer
Manuela Drews
Manuela Drews
Verkställande direktör för Atvexa Tyskland. Ledande befattningshavare sedan 2020

Född: 1978

Utbildning: Doktorsexamen (Dr. rer. pol.) i ekonomi, Centre for Sustainability Management, Leuphana University Lüneburg (Tyskland), Utbildning i företagsekonomi, University of Bayreuth, Tyskland och University of Oporto, Portugal.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör och ägare av pro.mara consulting GmbH, verkställande direktör och ägare i Initiative für frühe Bildung gGmbH.

Tidigare befattningar: VD pro.mara consulting GmbH, VD Initiative für frühe Bildung gGmbH, talesperson för Alumni Association of Konrad Adenauer Foundation i Hamburg, talesperson för North German womens’ network of Konrad Adenauer Foundation, föreläsare vid Hamburg School for Business Administration

Innehav i Bolaget: 118 B-aktier. Deltagande i aktiesparprogrammet 118 B-aktier.