Atvexa AB är ett ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom förskola och skola, drivet av värderingar, och är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige. Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig årlig och lönsam tillväxt sedan starten 2009 genom förvärv, nyetableringar och expansion i befintliga verksamheter.

Atvexa AB, offentliggjorde den 29 november 2017 sin avsikt att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North. Den 13 december 2017 offentliggjordes att noteringen genomförts och att handeln i aktien inleddes. Nedan återfinns dokument som publicerats med anledning av erbjudandet.

Hör Sara, Katarina och Peter berätta om hur de ser på Atvexa och ett breddat ägande

Sara KarlinStyrelseordförande, grundare och delägare
Katrina SjögrenVD och delägare
Peter WeidermanStyrelseledamot, grundare och delägare