Behandling av personuppgifter

Atvexa respekterar den personliga integriteten och rätten att ha kontroll över sina personuppgifter. Här beskrivs vilka typer av personuppgifter som kan komma att behandlas och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka val och möjligheter du har, samt hur du kan få veta mer om vår personuppgiftsbehandling och utöva dina rättigheter.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig som fysisk person. Vi erbjuder dig att via Atvexas webbsajt registrera dig för att ta del av olika typer av pressmeddelanden och nyhetsbrev. Vi kan därför komma att behandla information, som du själv har lämnat, så som exempelvis din e-postadress. Vi har även en visselblåsartjänst på vår webbsajt, den information som du lämnar där kommer vi att ha tillgång till för att kunna behandla ditt ärende.

Ändamål och behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för distribution av nyhetsbrev, pressmeddelande eller annan typ av information om oss. Vi använder också dina uppgifter i samband med ett visselblåsarärende.

Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av samtycke från dig som registrerar dina kontaktuppgifter. I samband med att du registrerar dina personuppgifter bekräftar du även att du har förstått hur Atvexa behandlar dina personuppgifter.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet samt för att kunna fullgöra vårt åtagande.

Gällande distribution av nyhetsbrev och pressmeddelanden så sparas dina kontaktuppgifter tillsvidare. Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka på länken efter ”För att avsluta prenumerationen, var vänlig klicka på länken nedan” i nyhetsbrevet/pressmeddelandet.

Tredje part

Vi delar insamlade personuppgifter till våra samarbetspartners (även så kallade personuppgiftsbiträden) som till exempel företag som arbetar med att tillhandahålla IT- och molntjänster. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de ändamål som dina personuppgifter samlats in för vilka förklaras ovan.

Vi kan komma att överföra personuppgifter till ett land utanför EES, men vi kommer i sådant fall inhämta ditt samtycke först, eller säkerställa att överföringen är laglig och säker genom att vidta andra åtgärder.

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker.

Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Atvexa. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till följande adress: Dataskyddsombud, Atvexa AB, Brovägen 9, 182 76 Stocksund.

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Du kan även begära radering av dina personuppgifter.

Om du har frågor

Vid andra frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på info@atvexa.se

Om denna policy

Atvexa kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna policy. Om så sker meddelas detta genom att den uppdaterade policyn publiceras på denna webbsajt.

Denna policy gäller från och med 2020-04-06