Rapport Presentation
13 december, 2018 Årsredovisning 2017/18
30 oktober, 2018 Bokslutskommuniké 1 september 2017 – 31 augusti 2018
27 juli, 2018 Delårsrapport 1 september 2017 – 31 maj 2018
27 april, 2018 Delårsrapport 1 september 2017 – 28 februari 2018
26 januari, 2018 Delårsrapport 1 september 2017 – 30 november 2017