Rapport
20 december, 2019 Årsredovisning, 2018/19
30 oktober, 2019 Bokslutskommuniké, 1 september 2018 - 31 augusti 2019
26 juli, 2019 Delårsrapport, 1 september 2018 - 31 maj 2019
26 april, 2019 Delårsrapport, 1 september 2018 – 28 februari 2019
25 januari, 2019 Delårsrapport, 1 september 2018 – 30 november 2018