Vi är överens med Medborgarskolan om att vi gemensamt ska arbeta för att Spanska Skolan blir en del av Rälsen och Atvexa. Under våren kommer tillstånd att sökas för både skol- och förskoleverksamheten. Medarbetare, föräldrar och barn och elever kommer att få information under resans gång. Spanska skolan är en skola med tvåspråkig profil (svenska/spanska) som bedriver förskola, förskoleklass, åk 1- åk 3 samt fritidsverksamhet för F-3 i Solna.