Sara Karlin
Sara Karlin
Styrelseordförande sedan 2017
Läs mer
Sara Karlin
Sara Karlin
Styrelseordförande sedan 2017

Född: 1972

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Uppdrag i bolaget: Styrelseordförande. Ordförande i Ersättnings- och investeringskommittén.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Yepstr AB, ViSALiT AB och Atviva samt styrelsesuppleant i Rolf Rundfelt AB, Vårdstyrkan AB och Novige AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Verkställande direktör i Atvexa, styrelseledamot i Almega Tjänsteföretagen och Friskolornas Riksförbund.

Lars Brune
Lars Brune
Styrelseledamot sedan 2009
Läs mer
Lars Brune
Lars Brune
Styrelseledamot sedan 2009

Född: 1955

Utbildning: Läkarexamen, Göteborgs Universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och styrelseledamot i Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag, Svenska Hälsovårdsförvaltning AB, Nötkärnan Vård och Omsorg AB, Nötkärnan Mödravård och Gynekologi AB (även verkställande direktör), Agapantus Vård och Omsorg AB, Säröledens Familjeläkare AB, Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC AB, Nötkärnan Kortedala Familjeläkare och BVC AB, Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC AB, Nötkärnan Sävelången Familjeläkare och BVC AB, Nötkärnan Friskväderstorget Vårdcentral och BVC AB, Nötkärnan Masthugget Familjeläkare och BVC AB, Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVC AB, Orusthälsan AB, Kavat Vård AB, ledamot i Nötkärnan Bemanning AB, Norpa AB, Familjeläkarna i Långedrag, Munkebäcks Familjeläkare AB, Västra Frölunda Familjeläkare AB samt styrelsesuppleant i Kallhälls Nya Vårdcentral AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Inget

Cecilia Daun Wennborg
Cecilia Daun Wennborg
Styrelseledamot sedan 2013
Läs mer
Cecilia Daun Wennborg
Cecilia Daun Wennborg
Styrelseledamot sedan 2013

Född: 1963

Utbildning: Civilekonomexamen, Stockholms Universitet.

Uppdrag i bolaget: Ledamot i Ersättnings- och investeringskommittén. Ordförande i revisionsutskottet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Getinge AB, Loomis AB, Loomis AB, Bravida Holding AB, Hoist Finance AB (publ), Oncopeptides AB, Hotell Diplomat AB, CDW Konsult AB, Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige och ledamot av Aktiemarknadsnämnden.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseordförande och styrelseledamot i Proffice AB, Sophiahemmet Aktiebolag och Sophiahemmet Ideell Förening, styrelseledamot i Carnegie Fonder AB, Ikano Bank AB (publ), Eniro AB, Aktiebolaget Svensk Bilprovning, Kvinvest AB, styrelsesuppleant i Johan Wennborg Marketing AB.

Peter Weiderman
Peter Weiderman
Styrelseledamot sedan 2009
Läs mer
Peter Weiderman
Peter Weiderman
Styrelseledamot sedan 2009

Född: 1959

Utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala Universitet.

Uppdrag i bolaget: Ledamot i Ersättnings- och investeringskommittén.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och styrelseledamot i Atnotera AB och Atviva AB, styrelseledamot i Rönnberg & Partners AB, My ClinicalOutcomes Ltd, Alteria Holding AB, Atinvestera i Stockholm AB, MLPW Invest AB, Aktiebolaget Videdals Privatskolor, Montemini Hbg’s Montessoriskola AB, Arelia Invest AB, Center for Translational Research Sweden AB, Natanael Transfer AB, Vårdstyrkan AB samt styrelsesuppleant i CTC Clinical Trial Consultants AB och Strategy Diagnostics & Dynamics AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseuppdrag i Arelia Transfer AB, Atleva Specialistvård AB, Nolhaga Hem AB och Fenix Begravning AB.

Gunilla Öhman
Gunilla Öhman
Styrelseledamot sedan 2019
Läs mer
Gunilla Öhman
Gunilla Öhman
Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1959

Utbildning: Civilekonomexamen Handelshögskolan i Stockholm 1982.

Uppdrag i bolaget: Ledamot i revisionsutskottet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Fasadgruppen AB, Titania Holding AB och Carrara Communication AB samt IR-chef i bland annat NCAB Group på konsultbasis.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseledamot i bland annat AMF Fonder, Hoist Finance, Oasmia Pharmaceutical AB, Oatly AB och SJ AB.

Katarina Sjögren
Katarina Sjögren
Styrelseledamot sedan 2022
Läs mer
Katarina Sjögren
Katarina Sjögren
Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1968

Utbildning: Ekonomlinjen (med inriktning ekonomisk analys), Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Adisi Consulting AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Verkställande direktör i Atvexa samt vice vd/ekonomi- och finansdirektör för Atvexa.