Sara Karlin
Sara Karlin
Styrelseordförande sedan 2017
Läs mer
Sara Karlin
Sara Karlin
Styrelseordförande sedan 2017

Född: 1972

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Uppdrag i bolaget: Styrelseordförande (arbetande styrelseordförande). Ordförande i Ersättnings- och investeringskommittén.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Yepstr AB, ViSALiT AB och Friskolornas Riksförbund samt styrelsesuppleant i Rolf Rundfelt AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Verkställande direktör i Bolaget.

Beroendestatus: Ej oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning , oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 802 396 B-aktier

Lars Brune
Lars Brune
Styrelseledamot sedan 2009
Läs mer
Lars Brune
Lars Brune
Styrelseledamot sedan 2009

Född: 1955

Utbildning: Läkarexamen, Göteborgs Universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och styrelseledamot i Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag, Svenska Hälsovårdsförvaltning AB, Nötkärnan Vård och Omsorg AB, Nötkärnan Mödravård och Gynekologi AB (även verkställande direktör), Agapantus Vård och Omsorg AB, Säröledens Familjeläkare AB, Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC AB, Nötkärnan Kortedala Familjeläkare och BVC AB, Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC AB, Nötkärnan Sävelången Familjeläkare och BVC AB, Nötkärnan Friskväderstorget Vårdcentral och BVC AB, Nötkärnan Masthugget Familjeläkare och BVC AB, Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVC AB, Orusthälsan AB, Kavat Vård AB, ledamot i Nötkärnan Bemanning AB, Norpa AB, Familjeläkarna i Långedrag, Munkebäcks Familjeläkare AB, Västra Frölunda Familjeläkare AB samt styrelsesuppleant i Kallhälls Nya Vårdcentral AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Inget

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, ej oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 3 805 496 aktier (3 241 496 A-aktier och 564 000 B-aktier) genom Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag, i vilket Lars Brune direkt och genom närstående äger 100 procent av aktierna och rösterna.

Cecilia Daun Wennborg
Cecilia Daun Wennborg
Styrelseledamot sedan 2013
Läs mer
Cecilia Daun Wennborg
Cecilia Daun Wennborg
Styrelseledamot sedan 2013

Född: 1963

Utbildning: Civilekonomexamen, Stockholms Universitet.

Uppdrag i bolaget: Ledamot i Ersättnings- och investeringskommittén. Ordförande i revisionsutskottet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i ICA Gruppen Aktiebolag, Getinge AB, Loomis AB, Bravida Holding AB, Hoist Finance AB (publ), Oncopeptides AB, Sophiahemmet Aktiebolag, Hotell Diplomat AB, CDW Konsult AB, Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige och Sophiahemmet Ideell Förening.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseordförande och styrelseledamot i Proffice AB, styrelseledamot i Carnegie Fonder AB, Ikano Bank AB (publ), Eniro AB, Aktiebolaget Svensk Bilprovning, Kvinvest AB, styrelsesuppleant i Johan Wennborg Marketing AB.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 114 297 B-aktier.

Peter Weiderman
Peter Weiderman
Styrelseledamot sedan 2009
Läs mer
Peter Weiderman
Peter Weiderman
Styrelseledamot sedan 2009

Född: 1959

Utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala Universitet.

Uppdrag i bolaget: Ledamot i Ersättnings- och investeringskommittén.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och styrelseledamot i Atnotera AB, styrelseledamot i Rönnberg & Partners AB, My ClinicalOutcomes Ltd, Alteria Holding AB, Atinvestera i Stockholm AB, MLPW Invest AB, Aktiebolaget Videdals Privatskolor, Montemini Hbg’s Montessoriskola AB, Arelia Invest AB, Center for Translational Research Sweden AB, Arelia Transfer AB och Natanael Transfer AB samt styrelsesuppleant i CTC Clinical Trial Consultants AB, Strategy Diagnostics & Dynamics AB och Atleva Specialistvård AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Inget.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, ej oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 3 941 496 aktier (3 241 496 A-aktier och 700 000 B-aktier) genom Alteria Holding AB, som ägs till 100 procent av Atnotera AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Peter Weiderman.

Gunilla Öhman
Gunilla Öhman
Styrelseledamot sedan 2019
Läs mer
Gunilla Öhman
Gunilla Öhman
Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1959

Utbildning: Civilekonomexamen Handelshögskolan i Stockholm 1982.

Uppdrag i bolaget: Ledamot i revisionsutskottet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Fasadgruppen AB och Carrara Communication AB, styrelsesuppleant i Tiferna AB samt IR-chef i NCAB Group på konsultbasis.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseledamot i bland annat AMF Fonder, Hoist Finance, Oasmia Pharmaceutical AB, Oatly AB och SJ AB.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 2 500 B-aktier