Välkomna eller Willkommen! Det säger vi till en stor grupp från Hamburg som är här på ett Erasmusutbyte för att lära sig mer om svenska förskolor och pedagogik.

Besökarna från Tyskland är bland andra förskolelärare och administrativ personal från olika fristående förskolor, samt representanter från den tyska motsvarigheten till Friskolornas Riksförbund i Hamburgregionen. Under veckan besöker de flera av Atvexas förskolor och skolor. Besöket inleddes av att Johan Kyllerman vd på Atvexa berättade om vår svenska verksamhet.

-Den här typen av kunskapsutbyten är betydelsefulla. Det handlar om allt från hur en pedagogisk skolmåltid kan se ut eller hur en aktiv utevistelse kan vara, till kunskap om det svenska skolsystemet och lärarutbildningen. Självklart inspireras våra svenska förskolor och skolorna i sin tur av sina tyska kollegor. På det här sättet får vi ett fruktbart utbyte mellan våra verksamheter i Atvexa, säger Johan Kyllerman.

Bygger den europeiska gemenskapen

Veckans första studiebesök skedde på Engelska Skolan Norr, som är en del av Atvexa. Skolan har tvåspråkig undervisning för alla åldrar och lockar elever från så gott som alla kommuner runt om i Stockholmsområdet. Andra som får besök av den tyska gruppen är Tornadoskolan, Tanto International School, EF Norrmalm, Ulna Förskola Ur och skur, samt Friskolornas Riksförbund.

-Det är otroligt viktigt för oss att lära oss mer från andra inom Europa. Vi får nya idéer och kan samtidigt bygga vidare på den europeiska gemenskapen. Något vi särskilt inspireras av är er pedagogik. Nu kommer vi kunna ta med oss massor av praktisk kunskap hem till våra tyska förskolor, säger Dr. Sarah Stüber, Managing Director från Kindermitte, en förening för privata förskolor och skolor i Hamburg.

Stort behov av förskolor

I Tyskland finns ett stort behov av förskolor just nu. En nationell lagstiftning infördes 2013 som fastställer att alla barn över ett år ska ha en garanterad förskoleplats. Att erbjuda förskola från tidig ålder är något som gynnar jämställdheten mellan män och kvinnor. Just nu saknas nära 500 000 förskoleplatser runt om i landet.

När utbudet av förskolor växer finns det ett stort intresse för den skandinaviska förskolemodellen där verksamheten bygger på pedagogik med en särskild läroplan och pedagogiska processer som är utformade specifikt för små barn.