Under slutet av april och början av maj månad har våra förskolor i Norge och Tyskland öppnats upp, allt i enlighet med de lokala myndigheternas direktiv. I Norge är förskolorna nu helt öppna medan Tyskland öppnar successivt och planerar att vara fullt öppnade i början av juli.

I Sverige följer vi noga Folkhälsomyndighetens, och andra myndigheters, rekommendationer och riktlinjer. Våra förskolor är öppna och följer de åtgärder som rekommenderats. I det dagliga arbetet på våra förskolor och skolor är det respektive verksamhet som hanterar information, riktlinjer och kommunikation. Alla verksamheter har en god beredskap och utifrån denna hanteras uppdaterade rekommendationer samt löpande information till barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare.