Enligt valberedningens förslag till val av styrelseledamöter, vilket publicerades den 6 december 2018 i kallelse till årsstämma i Atvexa AB (publ) (”Atvexa”), föreslog valberedningen omval av nuvarande styrelseledamöter. Efter kallelsens utfärdande och offentliggörandet av Atvexas förvärv av ULNA AS (”ULNA”) har det till valberedningen inkommit ytterligare förslag från aktieägare. Valberedningen har tagit ställning till ifrågavarande förslag och valt att lägga fram ett kompletterat förslag till styrelse.

Valberedningen föreslår att det ursprungliga förslaget kompletteras med nyval av Trond Ingvaldsen som styrelseledamot i Atvexa. Trond Ingvaldsens tillträde som styrelseledamot föreslås vara villkorat av att förvärvet av ULNA fullbordas. Efter Atvexas fullbordande av förvärvet av ULNA kommer Trond Ingvaldsen, via ägarbolaget Fem T AS som samägs med Geir Hartmann, även han grundare till ULNA, att vara den femte största aktieägaren i Atvexa. För ytterligare information om Trond Ingvaldsen hänvisas till Atvexas hemsida (www.atvexa.com).

Genom Trond Ingvaldsens bakgrund tillförs styrelsen adekvat kompetens och erfarenhet. Vidare får styrelsen en helt jämn könsfördelning för det fall Trond Ingvaldsen tillträder som styrelseledamot.

Valberedningens tidigare förslag är i övrigt oförändrat. Således föreslår valberedningen, utöver nyval av Trond Ingvaldsen enligt ovan, omval av Sara Karlin, Lars Brune, Cecilia Daun Wennborg, Angelica Hedin och Peter Weiderman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås omval av Sara Karlin.

För mer information, vänligen kontakta:

Katarina Sjögren, Verkställande direktör
Telefon: +46 704 00 32 70
E-post: katarina.sjogren@atvexa.se

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

Sara Karlin, Styrelseordförande
Telefon: +46 765 26 02 59
E-post: sara.karlin@atvexa.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 januari 2019, klockan 10.00 (CET).

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

Om Atvexa

Atvexa är ett ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom förskola och skola. Vi är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige och drivs av en stark övertygelse om att vår värdegrund; olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet är viktiga för att skapa de bästa förutsättningar för barn och unga att utvecklas. Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig tillväxt med lönsamhet och kvalitet sedan starten 2009. I Atvexagruppen ingår 17 självständiga varumärken. Av dessa är 16 varumärken koncentrerade till Storstockholm, en av
Europas snabbast växande regioner. Därutöver finns Atvexa representerat i Skåne sedan november 2017.

I dotterbolagen ingår totalt 77 förskolor, 21 skolor och en särskola. Vi finns i Nacka, Täby, Sollentuna, Vallentuna, Järfälla, Stockholm, Enköping, Norrtälje, Tyresö, Upplands Väsby, Solna, Uppsala, Österåker, Södertälje, Vellinge och Lund med cirka 2 300 medarbetare och 10 200 barn och elever. Dotterbolagen drivs under olika varumärken och har en stark position på sina lokala marknader. Atvexa drivs av idén om att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.