Förskola icon Förskola
Skola icon Skola
Förskola och skola icon Förskola och skola
Kontor icon Kontor

 

I Atvexagruppen finns i dagsläget nio förskoleverksamheter, Framtidsfolket, Måbra, Skrattegi, TP Förskolor, UnikeULNA SverigeULNA NorgeULNA Tyskland och Wåga & Wilja, två grundskoleföretag, Byängsskolan och Friskolan Svettpärlan samt nio förskole- och skolbolag, Engelska Skolor och Förskolor i Sverige, Karlskrona/Bastasjö skolor och förskola, MA Vätterosen, Metapontum, Montessori Sverige, Rälsen, Tornadoskolan, Videdals Privatskolor och Ängdala Skolor.

Tillsammans driver vi 153 förskolor, 37 skolor och en särskola. Våra verksamheter har ca 3 990 medarbetare och 17 100 barn i Mälardalen, Västra Götaland och södra Sverige, stora delar av Norge samt norra Tyskland.

Förskoleverksamheter

Grundskoleverksamheter

Förskole- och skolverksamheter