Från och med augusti 2012 har vårt dotterbolag Wåga & Wilja etablerat sig i Enköping. Förskolan bedrivs till en början i Tomasförsamlingens lokaler och flyttar till Sadelmakaren i januari 2014. Wåga & Wilja planerar tillsammans med Enköpings Hyresbostäder de nybyggda lokalerna.