Den 14 mars 2011 anslöt sig Wåga & Wilja till Atvexagruppen.